РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Наименование количество Цена с ДДС
Четирипътен винтил  4KW 1 бр.
Четирипътен винтил  9KW 1 бр.
Четирипътен винтил  11KW 1 бр.
Бобина за четирипътен винтил 1 бр.
Двоен кран 1/4" 1 бр.
Двоен кран 3/8" 1 бр.
Двоен кран 1/2" 1 бр.
Двоен кран 5/8" 1 бр.
Двоен кран 3/4" 1 бр.
Тапа за двоен кран 1/4" 1 бр.
Тапа за двоен кран 3/8" 1 бр.
Тапа за двоен кран 1/2" 1 бр.
Тапа за двоен кран 5/8" 1 бр.
Тапа за двоен кран 3/4" 1 бр.
Гайка 1/4"
1 бр.

Гайка 3/8"
1 бр.

Гайка 1/2" 1 бр
Гайка 5/8"
1 бр.

Гайка 3/4"
1 бр.

Нипел 1/4"-1/4"
1 бр.

Нипел 3/8"-3/8"
1 бр.

Нипел 1/2"-1/2"
1 бр.

Нипел 5/8"-5/8"
1 бр.

Нипел 1/4"-3/8"
1 бр.

Нипел 3/8"-1/2"
1 бр.

Нипел 3/8"-5/8"
1 бр.

Нипел 1/2"-5/8"
1 бр.

Кондензатор пусков 30MF 1 бр.

Кондензотор пусков 35MF 1 бр.

Кондензатор пусков 40 MF 1 бр.

Кондензатор пусков 45MF 1 бр.
Кондензатор пусков 50MF 1 бр.
Кондензатор пусков 60MF 1 бр.
Кондензатор пусков 2,5MF 1 бр.
Сервизен клапан 1 бр.
Еднопътен винтил ф10мм 1 бр.
Емнопътен винтил ф12мм 1 бр.
Еднопътен винтил ф16мм 1 бр.
Маслен трап 5/8" 1 бр.
Сензор въздушен 5 kom 1 бр.
сензор въздушен 10 kom 1 бр.