РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Наименование количество Цена с ДДС
Четирипътен винтил  4KW 1 бр. 24,00
Четирипътен винтил  9KW 1 бр. 27,00
Четирипътен винтил  11KW 1 бр. 33,00
Бобина за четирипътен винтил 1 бр. 8,00
Двоен кран 1/4" 1 бр. 9,00
Двоен кран 3/8" 1 бр. 10,00
Двоен кран 1/2" 1 бр. 12,00
Двоен кран 5/8" 1 бр. 18,00
Двоен кран 3/4" 1 бр. 24,00
Тапа за двоен кран 1/4" 1 бр. 1,80
Тапа за двоен кран 3/8" 1 бр. 1,80
Тапа за двоен кран 1/2" 1 бр. 2,20
Тапа за двоен кран 5/8" 1 бр. 3,00
Тапа за двоен кран 3/4" 1 бр. 3,00
Гайка 1/4"
1 бр.
1,20
Гайка 3/8"
1 бр.
1,80
Гайка 1/2" 1 бр 2,50
Гайка 5/8"
1 бр.
3,00
Гайка 3/4"
1 бр.
4,00
Нипел 1/4"-1/4"
1 бр.
1,50
Нипел 3/8"-3/8"
1 бр.
2,00
Нипел 1/2"-1/2"
1 бр.
3,00
Нипел 5/8"-5/8"
1 бр.
3,50
Нипел 1/4"-3/8"
1 бр.
3,00
Нипел 3/8"-1/2"
1 бр.
6,00
Нипел 3/8"-5/8"
1 бр.
6,00
Нипел 1/2"-5/8"
1 бр.
6,00
Кондензатор пусков 30MF 1 бр.
6,00
Кондензотор пусков 35MF 1 бр.
6,00
Кондензатор пусков 40 MF 1 бр.
7,00
Кондензатор пусков 45MF 1 бр. 7,50
Кондензатор пусков 50MF 1 бр. 9,00
Кондензатор пусков 60MF 1 бр. 10,00
Кондензатор пусков 2,5MF 1 бр. 3,00
Сервизен клапан 1 бр. 2,00
Еднопътен винтил ф10мм 1 бр. 12,00
Емнопътен винтил ф12мм 1 бр. 13,00
Еднопътен винтил ф16мм 1 бр. 14,00
Маслен трап 5/8" 1 бр. 15,00
Сензор въздушен 5 kom 1 бр. 7,20
сензор въздушен 10 kom 1 бр. 7,50